Wybierz jedną stację Drogi Krzyżowej i napisz do niej rozważanie.