Zadania i testy z księgowań.

Materiały związane z przedmiotem Podstawy ekonomii dla klasy 1.

Nabycie umiejętności z obsługi programu Rachmistrz, Mikrogartyfikant.
Biuro rachunkowe- nabycie umiejętności z analizy finansowej przedsiębiorstwa.

Nabycie umiejętności z obsługi programu Rewizor.